Program- og projektledelse

Leder du efter en erfaren program – eller projektleder, der fagligt er velfunderet i forskellige projektledelsesmetoder og tilgange til håndtering af projektets forskellige faser?

Min brede vifte af erfaring gennem mere end 30+ projekter samt kontinuerlige efteruddannelse gør mig i stand til at lede jeres projekter hvad enten det er gennem traditionelle projektledelsesmetoder eller ved at benytte agile rammeværktøjer

Jeg er certificeret i forskellige projektledelsesmetoder som f.eks. Prince 2 samt flere agile rammeværktøjer som SAFe & Agil Projektledelse (Plan A).

Jeg tilpasser program- og projektledelse til jeres valgte metoder og værktøjer. Alternativt bliver vi sammen enige om hvilke metoder og værktøjer der vil virke i din virksomhed til at styre et givent projekt.

Agil projektledelse

Verden er foranderlig. Hverken organisationer, samfundet eller medarbejdere står stille, men er derimod altid under udvikling. For at sikre din virksomheds udvikling i den rigtige retning, er det derfor en god ide at investere i agil projektledelse.

Ved større projekter kan der sagtens gå år fra projektkravene er sat, til det endelige projekt er leveret. Der kan derfor nå at ske mange ændringer i både organisationen selv og omgivelserne omkring dem. Princippet omkring agile projekter anerkender denne foranderlighed og er derfor en bedre og mere effektiv måde at gennemføre projekter på.

Jeg er certificeret i at gennemføre Agile transformationer i virksomheder og kan derfor hjælpe jeres virksomhed med at ændre jeres måde at arbejde på. Det er en forandring der tager tid, men er virksomheden klar til at ændre måden at arbejde på, er det en god investering at gennemføre.

Forandringsledelse

Gennem mine mange års erfaring som konsulent, har jeg set med egne øjne, hvordan en investering i effektiv forandringsledelse giver stort afkast på den lange bane. Det tilfører ikke kun værdi til virksomheden i form af succesfuld implementering af projekter – det vil også sørge for at få medarbejderne til at købe ind på omlægningerne og de nye måder at arbejde på. Den gode forandringsledelse vil desuden give din virksomhed de nødvendige redskaber til at klæde jer godt på til at håndtere forandringer i fremtiden.

Ved større projekter eller forandringer er det vigtigt at kommunikere klart til dine medarbejdere. En god kommunikation fordrer imidlertid en ledelse, der er skarp på, hvor de vil hen, og hvad konsekvenserne ved forandringerne er.

Analysen giver et godt udgangspunkt for hvad der skal forandres i takt med projektet, således at forretningen er klar til implementeringen.
Sammen lægger vi en plan for hvordan vi skal lede din virksomhed gennem forandringen, så vi får implementeret forandringen hos alle implicerede parter.