Rådgivning

Jeg har stor erfaring indenfor flere områder hvor jeg gerne deler min viden med jer i forhold til hvordan jeres metoder, processer eller værktøjer kan se ud fremadrettet.

Disse områder er bland andet:

  • Proces optimering
  • Agile transformationer
  • Test Management m.fl.

Procesoptimering

Procesoptimering i forbindelse med implementering af nye systemer er en nødvendighed for at din virksomhed får mest muligt ud af det nye system. Derfor faciliterer jeg procesworkshops som en del af de projektmæssige ændringer, uanset om det er organisatoriske eller systemmæssige ændringer der forekommer..

Agil transformation

En agil transformation er et udviklingsforløb der omdanner en organisationen ved en større grundlæggende ændring i deres tilgang til måden at forandre virksomheden på. Der findes en række rammeværker til denne transformation på organisationsniveau, som f.eks. SAFe, men min erfaring er at de ikke er 1:1 brugbare i Danmark.

Derfor er det vigtigt at vi snakker om hvorledes jeres virksomhed drives, hvilken kultur og forandringsparathed der eksisterer samt hvilket rammeværktøj vi vil tage udgangspunkt i.

Agil er også et andet ord for tilpasnings- og forandringsparat og derfor kan også de agile rammeværktøjer tilpasses den enkelte virksomhed der skal til at arbejde og organiseres på nye måder.

Forberedelsen og gennemførelsen af en agil transformation er langt fra triviel og derfor er en agil transformations konsulent et vigtigt værktøj til at coache jeres virksomhed igennem forandringen.