Coaching og uddannelse

I forbindelse med implementeringer er træning og oplæring af medarbejderne i nye IT-systemer nemlig kun en lille del af processen. For at implementeringen af nye systemer skal give mening og have de ønskede resultater, er det vigtigt at overveje, hvordan medarbejderne kan forberedes bedst muligt på og engageres i forandringerne. En organisation har ikke megen værdi uden sine medarbejdere, og når der sker forandringer i arbejdsgangen, er det derfor vigtigt, at deres kommunikationsbehov anerkendes. Det er derfor af essentiel betydning at være skarp på, hvilke konsekvenser forandringerne har for medarbejderne, samt hvorfor de bliver implementeret i første omgang.

Uddannelse

Hvis din virksomhed står overfor at skulle i gang med projekter og I har brug for at løfte jeres vidensniveau kan jeg undervise i projektledelse, diverse Agile rammeværktøjer samt oprettelse og facilitering af Proces gameboards.

Coaching

Jeg har bl.a. undervist elever på videregående uddannelser i projektledelse (bredt forstået samt agile metoder) samt forskellige virksomheder og undervisere i anvendelsen af proces gameboards samt hvorledes de udarbejdes.

Har nogle af dine kollegaer brug for lidt sparring eller coaching f.eks. i forhold til test management eller projektledelse, er jeg også altid klar til at guide, hjælpe og bibringe mine mangeårige erfaringer indenfor områderne, så jeres kollegaer vil bliver hjulpet til at stå stærkere fremadrettet.

Process Gameboards

Hos Christina Find Consulting får din virksomhed en ny måde at anskueliggøre processer på, som er forståelig for alle relevante parter. Gennem fagligt funderet vejledning og coaching vil du få redskaberne til den mest optimale måde at kommunikere nye og gamle processer til dine medarbejdere på.

Dette hjælper jeg med f.eks. gennem facilitering af workshops eller ved anvendelsen af process gameboards, som kan bruges effektivt til videreformidling af processer og nye måder at arbejde på til afdelinger og deres piers

Jeg kan uddanne jeres virksomhed i hvordan man faciliterer procesworkshops, designer gameboards samt afholder ”Process gaming sessions” som et led i undervisnings og effektiviserings øjemed.